Szanowni Państwo!

         W związku z tematem często nagłaśnianym przez środki masowego przekazu, dotyczącym braku toalet publicznych na terenie miast i osiedli, jak również trudnością wydzielenia w istniejących warunkach zabudowy miejskiej pomieszczenia (obiektu) odpowiadającego tej funkcji, proponujemy rozwiązanie powyższego problemu poprzez posadowienie na Państwa terenie prezentowanych Toalet wolnostojących.