TOALETA WOLNOSTOJĄCA

 

 

PRZEZNACZENIE

 

Toaleta wolnostojąca spełniająca wymogi sanitarne przeznaczona jest do zaspakajania potrzeb w miejscach dużych skupisk ludzi na terenie miast i osiedli. Dostępna dla osób niepełnosprawnych. Podświetlane pola reklamowe wynikające z budowy toalety, dodatkowo spełniają rolę punktu świetlnego. Wynajęcie pól reklamowych oraz rodzaj zastosowanego zamka uruchamianego po wrzuceniu monety powodują, iż urządzenie spłaca koszt poniesiony przy jego zakupie, w późniejszej fazie eksploatacji staje się źródłem dochodów dla nabywcy. Przeznaczona do podłączenia w istniejące ( lub wykonane ) instalacje wodno – kanalizacyjne i elektryczne.

 

LOKALIZACJA

 

Centrum miasta, osiedla, parki, skwery, plaże, ciągi spacerowe, parkingi autostrad i przejść granicznych, obiekty sportowe, dworce, place, tereny zakładów przemysłowych, itp.

 

BUDOWA

 

Wykonanie:

Forma słupa ogłoszeniowo - reklamowego w kształcie walca, posiadająca na zewnętrznych ścianach pola reklamowe, podświetlane, wykonane w formie kasetonu, przeszklone na zewnątrz obiektu. Kolorem dostosowana do otoczenia. Dostępna dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony w instalacje: kanalizacyjne, wodociągowe i elektryczne pozwalające na podłączenie urządzenia do przyłączy miejskich lub zbiorników szczelnych wybieralnych (posiadających przyłącza wodociągowe). Drzwi toalety wyposażone w zamek uruchamiany po wrzuceniu monety. Obiekt docieplony – dodatkowo zainstalowany grzejnik elektryczny.

 

Konstrukcja :

Spawana, skręcana, nitowana. Obiekt wykonany z profili  i blach stalowych stanowi podstawowy model konstrukcji i zewnętrznej powłoki ścian urządzenia. Wewnętrzna powierzchnia ścian i sufit toalety wyłożona blachą kwasoodporną. Podłoga wykonana z blachy aluminiowej ( typu „ryfel”- „łezka”), montowana spadowo, posiada kratkę ściekową podłączoną do instalacji kanalizacyjnej. Przestrzeń pomiędzy ścianami obiektu wypełniona materiałem izolacyjnym (tzw. docieplenie obiektu). Przeszklenie okien kasetonów wykonane z poliwęglanu, wykończone profilem aluminiowym. Armatura zainstalowana w urządzeniu – zabezpieczona ochronnymi płaszczami wykonanymi z blachy kwasoodpornej uniemożliwiającymi demontaż jej przez osoby trzecie. System wentylacji grawitacyjny nawiewno-wywiewny, (zastosowano dodatkowo wentylator wyciągowy). Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne: naturalne, o zmierzchu załączone automatycznie za pomocą włącznika zmierzchowego. Toaleta wyposażona w urządzenie sygnalizujące zdarzenie losowe typu „alarm”. Dach wykonany z elementów poliestrowych (żywice) przytwierdzony do konstrukcji toalety za pomocą śrub (stwarza możliwość rozdzielenia obu elementów). Konstrukcja toalety oparta na 4 słupach ( filary ) – przytwierdzona do podłoża – zakotwiczona.

 

DANE TECHNICZNE

                                                                 

Wysokość całkowita  uzależniona od kształtu dachu - do 3700 mm,

-     Średnica zewnętrzna obiektu - do O 2200 mm,

-     Ciężar całkowity z wyposażeniem - do 600 kg,

-     Całkowita powierzchnia pól reklamowych - do 9 m2,

Wymiary pola reklamowego - 1500 mm x 2000 mm,

Głębokość okna kasetonu - do 120 mm,                       

          

WYPOSAŻENIE

 

Umywalka,

Pisuar,

Miska ustępowa.

(Wykonane z materiałów ceramicznych).

 

ARMATURA

 

Bateria umywalkowa ścienna,

Zawór pisuarowy prosty,

Zawór miski ustępowej – prosty ścienny typu „Smok”.

 

AKCESORIA

 

Dozownik mydła w płynie zainstalowany na ścianie, wykonany ze stali nierdzewnej – malowany,

Podajnik roli papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany,

Podajnik ręczników papierowych wykonany ze stali nierdzewnej – malowany,

Kosz na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej,

Ramię wspierające ( dla osób niepełnosprawnych ) zamontowane do ściany urządzenia ( wewnątrz kabiny ) wykonane z rurki stalowej – malowane,

Wieszak dwupunktowy odzieżowy,

Pozostałe elementy nie wyszczególnione w treści wynikają z konstrukcji i przeznaczenia obiektu – są zgodne z Polską Normą dopuszczającą ich stosowanie.

 

MONTAŻ I POSADOWIENIE TOALETY

 

Posadowić na przystosowanej przez inwestora płycie betonowej znajdującej się na studzience, która posiada przygotowane przyłącza wodno – ściekowe i elektryczne, Wykonać zakotwiczenie obiektu, Dokonać przyłączy wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych obiektu z instalacją studzienki.