ADSORBERY           Mając na uwadze przepisy dotyczące ochrony środowiska proponujemy kupno i montaż filtrów powietrza zwanych
adsorberami służących do pochłaniania odoru par:

 

· benzenu

· oleju napędowego

· oleju opałowego

· rozpuszczalników

· węglowodorów

 


           W adsorberach stosowanych na stacjach paliw, które mają za zadanie eliminowanie wydobywających się oparów ze zbiorników magazynujących produkty naftowe jako wkład filtra stosowany jest węgiel aktywny, który wymieniany jest w zależności od:

 

· wielkości zbiorników

· częstości napełnień

· temperatury otoczenia

· rodzaju emitowanych substancji

 

 

           Korzyści wynikające z zainstalowania adsorbera na stacji paliw przekładają się na ochronę środowiska naturalnego oraz redukcję opłat o 85% za gospodarcze korzystanie ze środowiska (Dz.U.Nr133, poz.638 z dnia 27.12.1993 r.)